transformé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transformé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

transformé [tʀɑ̃sfɔʀme] PRID

I.transformer [tʀɑ̃sfɔʀme] GLAG preh.

1. transformer:

II.se transformer GLAG povr

Prevodi za transformé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transformé v slovarju PONS

Prevodi za transformé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.transformer [tʀɑ̃sfɔʀme] GLAG preh.

II.transformer [tʀɑ̃sfɔʀme] GLAG povr

Prevodi za transformé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transformé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文