trente v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trente v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.trente [tʀɑ̃t] PRID inv

II.trente [tʀɑ̃t] ZAIMEK

I.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] PRID inv

II.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] ZAIMEK

III.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa]

trente-six [tʀɑ̃tsis] PRID inv ZAIMEK

I.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] PRID inv ZAIMEK

II.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] SAMOST m JEUX

III.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃]

Prevodi za trente v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trente v slovarju PONS

Prevodi za trente v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinq, cinquante

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRID

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] SAMOST m inv

glej tudi cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za trente v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trente Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文