nemško » italijanski

I . in [ɪn] PRID fam

in flagranti [ɪn flaˈgranti] PRIS

in toto PRIS

Plug-In <-s, -s> [plʌgˈɪn] SAMOST nt INFORM

Rooming-in <-(s)> [ru:mɪŋˈɪn] SAMOST nt kein Pl

Geschäftkollege (-in) SAMOST

Geslo uporabnika

Lebensabschnittsgefährte (-in) SAMOST

Geslo uporabnika
Lebensabschnittsgefährte (-in) mf iron scherz
compagno (-a) [di vita] mf

Rechtspopulist(-in) SAMOST

Geslo uporabnika

In­haf­tier­ter (-e) SAMOST

Geslo uporabnika
detenuto (-a) mf

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文