špansko » nemški

I . todo1 [ˈtoðo] NEDOL ZAIM

todo2 (-a) [ˈtoðo, -a] ADJ_INDEF

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文