arrangement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrangement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrangement [Brit əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt, Am əˈreɪndʒmənt] SAMOST

3. arrangement:

Individual Voluntary Arrangement [ˌɪndɪvɪdjʊəl ˌvɒləntrɪ əˈreɪndʒmənt] Brit

Individual translation pairs

Prevodi za arrangement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrangement v slovarju PONS

Prevodi za arrangement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za arrangement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrangement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

arrangement iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文