art v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za art v slovarju angleščina»francoščina

III.art [Brit ɑːt, Am ɑrt] GLAG nepreh. prov

art v slovarju PONS

Prevodi za art v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za art v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

art Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文