asks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za asks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. ask (enquire as to):

I.ask for GLAG [Brit ɑːsk -, Am æsk -] (ask for [sth])

II.ask for GLAG [Brit ɑːsk -, Am æsk -] (ask for [sb])

Individual translation pairs

Prevodi za asks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

asks v slovarju PONS

Prevodi za asks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za asks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

asks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文