command v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za command v slovarju angleščina»francoščina

I.command [Brit kəˈmɑːnd, Am kəˈmænd] SAMOST

2. command (military control):

command v slovarju PONS

Prevodi za command v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za command v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

command Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文