contents v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.content PRID [Brit kənˈtɛnt, Am kənˈtɛnt]

Individual translation pairs

Prevodi za contents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contents v slovarju PONS

Prevodi za contents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za contents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contents Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

contents iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za contents v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文