everything v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za everything v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

everything ZAIMEK Everything is almost always translated by tout. For examples and particular usages, see below.:

Individual translation pairs

Prevodi za everything v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

everything v slovarju PONS

Prevodi za everything v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi anything

Individual translation pairs

Prevodi za everything v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

everything Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文