finished v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za finished v slovarju angleščina»francoščina

I.finish <pl finishes> [Brit ˈfɪnɪʃ, Am ˈfɪnɪʃ] SAMOST

I.finish with GLAG [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sth])

II.finish with GLAG [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sb])

II.finish up GLAG [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish [sth] up, finish up [sth])

I.finish off GLAG [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish [sth] off, finish off [sth])

finished v slovarju PONS

Prevodi za finished v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za finished v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

finished Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文