flash v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flash v slovarju angleščina»francoščina

I.flash about GLAG [Brit flaʃ -, Am flæʃ -], flash around GLAG (flash [sth] about)

flash by GLAG [Brit flaʃ -, Am flæʃ -], flash past GLAG

I.flash up GLAG [Brit flaʃ -, Am flæʃ -] (flash up)

II.flash up GLAG [Brit flaʃ -, Am flæʃ -] (flash [sth] up, flash up [sth])

flash v slovarju PONS

Prevodi za flash v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za flash v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flash Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文