fly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fly v slovarju angleščina»francoščina

3. fly (of tent) → flysheet

IV.fly <prét flew, part passé flown> [Brit flʌɪ, Am flaɪ] GLAG preh.

V.fly <prét flew, part passé flown> [Brit flʌɪ, Am flaɪ] GLAG nepreh.

1. fly bird, insect, aircraft, rocket, balloon, kite:

2. fly:

3. fly (be propelled):

glej tudi flysheet

II.fly in GLAG [Brit flʌɪ -, Am flaɪ -] (fly [sth/sb] in, fly in [sth/sb])

fly v slovarju PONS

Prevodi za fly v slovarju angleščina»francoščina

tsetse fly [ˈtetsiˌflaɪ, Am ˈtsetsiˌflaɪ] SAMOST

fly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文