forgive v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forgive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.forgive <prét forgave, part passé forgiven> [Brit fəˈɡɪv, Am fərˈɡɪv] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za forgive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
faites excuse inf criticized

forgive v slovarju PONS

Prevodi za forgive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za forgive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

forgive Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文