function v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za function v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.function [Brit ˈfʌŋ(k)ʃ(ə)n, Am ˈfəŋ(k)ʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs
umbilical ANAT, PHYSIOL area, function

Prevodi za function v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

function v slovarju PONS

Prevodi za function v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za function v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

function Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文