happy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za happy v slovarju angleščina»francoščina

happy v slovarju PONS

Prevodi za happy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

happy <-ier, -iest [or more happy, most happy]> [ˈhæpi] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za happy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

happy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文