it'll v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za it'll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za it'll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

it'll v slovarju PONS

Prevodi za it'll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za it'll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

it'll Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文