labours v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za labours v slovarju angleščina»francoščina

I.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər] SAMOST

III.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər]

glej tudi labour

I.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər] SAMOST

III.labour Brit, labor Am [Brit ˈleɪbə, Am ˈleɪbər]

labours v slovarju PONS

Prevodi za labours v slovarju angleščina»francoščina

labor → labour

glej tudi labour

labours Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu prim.

labours iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文