noise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za noise v slovarju angleščina»francoščina

I.noise abroad GLAG [Brit nɔɪz -, Am nɔɪz -] dated, noise about GLAG dated (noise [sth] abroad)

Individual translation pairs

noise v slovarju PONS

Prevodi za noise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za noise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

noise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文