object v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za object v slovarju angleščina»francoščina

I.object SAMOST [Brit ˈɒbdʒɛkt, ˈɒbdʒɪkt, Am ˈɑbdʒɛkt]

object v slovarju PONS

Prevodi za object v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za object v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

object Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文