operations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za operations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

operation [Brit ɒpəˈreɪʃ(ə)n, Am ˌɑpəˈreɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za operations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

operations v slovarju PONS

Prevodi za operations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za operations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

operations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

operations iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文