pornography v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pornography v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pornography [Brit pɔːˈnɒɡrəfi, Am pɔrˈnɑɡrəfi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za pornography v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pornography v slovarju PONS

pornography Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文