peut-être v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za peut-être v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peut-être [pøtɛtʀ] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za peut-être v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

perchance [Brit pəˈtʃɑːns, Am pərˈtʃæns] PRIS liter

I.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi] PRIS

II.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi] SAMOST

III.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi]

Individual translation pairs

peut-être v slovarju PONS

Prevodi za peut-être v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peut-être [pøtɛtʀ] PRIS

I.que <qu'> [kə] VEZNIK

II.que <qu'> [kə] PRIS (comme)

III.que <qu'> [kə] ZAIMEK rel

IV.que <qu'> [kə] ZAIMEK interrog

Prevodi za peut-être v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi may, may

might pt of may

glej tudi may, may

Individual translation pairs

peut-être Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文