Prevodi za „to“ v slovarju angleško » francoski (Skoči na francosko » angleški)

2. to (direction, location):

8. to (expressing a relation):

glej tudi from , at-sign , at , at

5. from (source, origin):

Fraze:

1. come to (reach):

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文