accumuler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accumuler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'accumuler GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za accumuler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

accumuler v slovarju PONS

Prevodi za accumuler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za accumuler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

accumuler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文