string v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za string v slovarju angleščina»francoščina

III.string <prét, part passé strung> [Brit strɪŋ, Am strɪŋ] GLAG preh.

IV.string <prét, part passé strung> [Brit strɪŋ, Am strɪŋ] GLAG nepreh. PRESSE

glej tudi bow2, bow1

II.string out GLAG [Brit strɪŋ -, Am strɪŋ -] (string [sth] out, string out [sth])

string v slovarju PONS

Prevodi za string v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za string v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

string Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文