trouble v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trouble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.trouble [Brit ˈtrʌb(ə)l, Am ˈtrəb(ə)l] Troubles SAMOST

1. trouble U (problems):

ennuis mpl

2. trouble (difficulties):

3. trouble (effort, inconvenience):

4. trouble:

histoires fpl inf
ennuis mpl
il a une sale gueule slang

V.trouble [Brit ˈtrʌb(ə)l, Am ˈtrəb(ə)l] Troubles

glej tudi Troubles

trouble-free [Brit ˌtrʌb(ə)lˈfriː, Am ˌtrəblˈfri] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za trouble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trouble v slovarju PONS

Prevodi za trouble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. trouble no pl (difficulty):

Individual translation pairs

Prevodi za trouble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trouble Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文