chaleur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chaleur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chaleur [ʃalœʀ] SAMOST ž

II.chaleurs SAMOST fpl

III.chaleur [ʃalœʀ]

Prevodi za chaleur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaleur v slovarju PONS

Prevodi za chaleur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chaleur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaleur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

chaleur iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文