se v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za se v slovarju francoščina»angleščina

se, s' before vowel or mute h [sə, s] OSEB ZAIM

dessaper, désaper <se dessaper,se désaper> [desape] GLAG povr inf

repaître, repaitre <se repaître,se repaitre> [ʀəpɛtʀ] GLAG povr

II.généraliser [ʒeneʀalize] GLAG nepreh.

III.se généraliser GLAG povr

II.se féminiser GLAG povr

III.se feutrer GLAG povr

II.se fendre GLAG povr

III.fendre [fɑ̃dʀ]

II.se fixer GLAG povr

4. ficher (donner) inf:

5. ficher (mettre) inf:

II.se ficher GLAG povr

glej tudi camp

camp [kɑ̃] SAMOST m

II.se fêler GLAG povr

se v slovarju PONS

Prevodi za se v slovarju francoščina»angleščina

se <devant voyelle ou h muet s'> [sə] ZAIMEK pers

I.ramollir [ʀamɔliʀ] GLAG preh. (rendre mou)

II.ramollir [ʀamɔliʀ] GLAG povr se ramollir

II.resserrer [ʀ(ə)seʀe] GLAG povr se resserrer

II.défoncer [defɔ̃se] GLAG povr se défoncer

II.secouer [s(ə)kwe] GLAG povr inf se secouer

I.renouveler [ʀ(ə)nuv(ə)le] GLAG preh.

II.renouveler [ʀ(ə)nuv(ə)le] GLAG povr se renouveler

II.dévaluer [devalɥe] GLAG povr se dévaluer

I.restreindre [ʀɛstʀɛ̃dʀ] irr GLAG preh.

II.restreindre [ʀɛstʀɛ̃dʀ] irr GLAG povr se restreindre

II.façonner [fasɔne] GLAG povr se façonner

II.terrer [teʀe] GLAG povr se terrer

se Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

se iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文