he v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za he v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.he [Brit hiː, Am hi] ZAIMEK He is almost always translated by il: he closed the door = il a fermé la porte. The emphatic form is lui.
For exceptions and particular usages, see the entry below.

he's → he is, → he has

Individual translation pairs

Prevodi za he v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

he v slovarju PONS

Prevodi za he v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. he's = he is, he

2. he's = he has, have

glej tudi he, have

Individual translation pairs

Prevodi za he v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

he Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文