ready v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ready v slovarju angleščina»francoščina

I.ready-made [Brit rɛdɪˈmeɪd, Am ˈˌrɛdi ˈmeɪd] SAMOST ART

II.ready-made [Brit rɛdɪˈmeɪd, Am ˈˌrɛdi ˈmeɪd] PRID

ready v slovarju PONS

Prevodi za ready v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ready v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ready Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文