avec v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za avec v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.avec [avɛk] PRIS inf

II.avec [avɛk] PREDLOG

II.renouer avec GLAG preh.

III.se renouer GLAG povr

Prevodi za avec v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

avec v slovarju PONS

Prevodi za avec v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.avec [avɛk] PREDLOG

II.avec [avɛk] PRIS inf

II.étrangler [etʀɑ̃gle] GLAG povr s'étrangler avec qc

Individual translation pairs

Prevodi za avec v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

avec Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

avec iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文