pick v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pick v slovarju angleščina»francoščina

1. pick (choose, select):

2. pick (poke) → pick at

glej tudi pick at, pick over

I.pick at GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick at [sth])

II.pick at GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick at [sb]) Am

pick at → pick on

I.pick over GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] over, pick over [sth])

I.pick out GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb/sth] out, pick out [sb/sth])

glej tudi pick on

I.pick on GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick on [sb]) (harass, single out)

I.pick over GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] over, pick over [sth])

II.pick up GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb/sth] up, pick up [sb/sth])

1. pick up (lift, take hold of):

III.pick up GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] up, pick up [sth])

I.pick off GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb] off, pick off [sb]) (kill)

II.pick off GLAG [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sth] off, pick off [sth])

pick v slovarju PONS

Prevodi za pick v slovarju angleščina»francoščina

pick Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文