sleep v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sleep v slovarju angleščina»francoščina

1. sleep:

III.sleep <prét, part passé slept> [Brit sliːp, Am slip] GLAG nepreh.

I.sleep on GLAG [Brit sliːp -, Am slip -] (sleep on)

sleep v slovarju PONS

Prevodi za sleep v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za sleep v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sleep Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文