send v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za send v slovarju angleščina»francoščina

1. send (dispatch) (gen):

send RADIO signal

I.send down GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] down, send down [sb/sth])

I.send along GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] along, send along [sb/sth])

II.send off GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sth] off, send off [sth]) (post)

III.send off GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb] off, send off [sb]) SPORT

II.send on GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sth] on, send on [sth])

I.send in GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] in, send in [sb/sth])

II.send out GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sth] out, send out [sth])

send v slovarju PONS

Prevodi za send v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi send away

send Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文