cours v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cours v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cours <pl cours> [kuʀ] SAMOST m

1. cours:

4. cours FIN (taux de négociation):

6. cours (enchaînement):

Fraze:

en-cours, encours [ɑ̃kuʀ] SAMOST m <pl en-cours>

1. courir (gén):

2. courir SPORT:

III.se courir GLAG povr

IV.courir [kuʀiʀ]

glej tudi valoir, lièvre

I.valoir [valwaʀ] GLAG preh. (procurer)

2. valoir (qualitativement):

7. valoir (avec faire):

III.se valoir GLAG povr

V.valoir [valwaʀ]

lièvre [ljɛvʀ] SAMOST m

basse-cour, bassecour <pl basses-cours, bassescours> [bɑskuʀ] SAMOST ž

cour [kuʀ] SAMOST ž

arrière-cour <pl arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] SAMOST ž lit, fig

Prevodi za cours v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cours v slovarju PONS

Prevodi za cours v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cours [kuʀ] SAMOST m

cour [kuʀ] SAMOST ž

Cour [kuʀ] SAMOST ž

basse-cour <basses-cours> [bɑskuʀ] SAMOST ž

arrière-cour <arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] SAMOST ž

Prevodi za cours v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cours Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文