terrain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za terrain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

terrain [tɛʀɛ̃] SAMOST m

9. terrain MILIT:

Fraze:

tout-terrain <pl tout-terrain ou tous-terrains> [tutɛʀɛ̃] PRID

Prevodi za terrain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

terrain v slovarju PONS

Prevodi za terrain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

terrain [teʀɛ̃] SAMOST m

I.tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ̃] PRID

II.tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ̃] SAMOST m (véhicule)

Individual translation pairs

Prevodi za terrain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

terrain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文