maladie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maladie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maladie [maladi] SAMOST ž

1. maladie:

maladie ADMIN

Couverture maladie universelle Info

Prevodi za maladie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maladie v slovarju PONS

Prevodi za maladie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maladie [maladi] SAMOST ž

arrêt-maladie <arrêts-maladie> [aʀɛmaladi] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za maladie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maladie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文