poverty v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poverty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poverty-stricken [Brit ˈpɒvətɪˌstrɪk(ə)n, Am ˈpɑvərdi ˌstrɪkən] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za poverty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poverty v slovarju PONS

Prevodi za poverty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za poverty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poverty Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a poverty of sth form

poverty iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文