cela v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cela v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cela [səla] ZAIMEK dém Dans de nombreux emplois, cela et ça sont équivalents. On se reportera donc à cette entrée.

Individual translation pairs

Prevodi za cela v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cela v slovarju PONS

Prevodi za cela v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cela [s(ə)la] ZAIMEK dém

Individual translation pairs

Prevodi za cela v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cela Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文