intellectual v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za intellectual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.intellectual [Brit ˌɪntəˈlɛktʃʊəl, Am ˌɪn(t)əˈlɛk(t)ʃ(u)əl] SAMOST

II.intellectual [Brit ˌɪntəˈlɛktʃʊəl, Am ˌɪn(t)əˈlɛk(t)ʃ(u)əl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za intellectual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

intellectual v slovarju PONS

Prevodi za intellectual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za intellectual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

intellectual Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文