famille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za famille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

famille [famij] SAMOST ž

1. famille SOZIOL:

family épith

glej tudi Famille nombreuse, sept, linge

Famille nombreuse Info

sept <pl sept> [sɛt] PRID inv ZAIMEK SAMOST m

linge [lɛ̃ʒ] SAMOST m

belle-famille <pl belles-familles> [bɛlfamij] SAMOST ž

sous-famille <pl sous-familles> [sufamij] SAMOST ž

Livret de famille Info

Famille nombreuse Info

Prevodi za famille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

famille v slovarju PONS

Prevodi za famille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za famille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

famille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

famille iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文