air v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za air v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

air [ɛʀ] SAMOST m

1. air (que l'on respire):

de l'air! lit
get lost! inf

3. air (autour de la terre):

4. air:

air-air [ɛʀɛʀ] PRID inv

mer-air [mɛʀɛʀ] PRID inv

air-mer [ɛʀmɛʀ] PRID inv

air-surface [ɛʀsyʀfas] PRID inv

air-sol [ɛʀsɔl] PRID inv

sol-air [sɔlɛʀ] PRID inv

plein-air <pl plein-air> [plɛnɛʀ] SAMOST m ECOLE

Individual translation pairs

Prevodi za air v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

air v slovarju PONS

Prevodi za air v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

air1 [ɛʀ] SAMOST m

air2 [ɛʀ] SAMOST m

air3 [ɛʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za air v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

air Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

air iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文