political v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za political v slovarju angleščina»francoščina

political [Brit pəˈlɪtɪk(ə)l, Am pəˈlɪdək(ə)l] PRID

political v slovarju PONS

Prevodi za political v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za political v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

political Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

political iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文