world v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za world v slovarju angleščina»francoščina

1. world (planet):

4. world (person's environment):

glej tudi oyster

world v slovarju PONS

Prevodi za world v slovarju angleščina»francoščina

world Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

world iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za world v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文