two v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za two v slovarju angleščina»francoščina

I.two-seater [Brit tuːˈsiːtə, Am ˌtuˈsidər] SAMOST

II.two-seater [Brit tuːˈsiːtə, Am ˌtuˈsidər] PRID

two v slovarju PONS

Prevodi za two v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi eight

two Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

two iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

two iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文