beat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za beat v slovarju angleščina»francoščina

III.beat <prét beat; part passé beaten> [Brit biːt, Am bit] GLAG preh.

1. beat (strike aggressively) person:

to beat the shit slang or hell inf out of sb

10. beat SPORT:

IV.beat <prét beat; part passé beaten> [Brit biːt, Am bit] GLAG nepreh.

I.beat back GLAG [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] back, beat back [sth])

I.beat in GLAG [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] in, beat in [sth])

II.beat down GLAG [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] down, beat down [sth])

I.beat off GLAG [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sb/sth] off, beat off [sb/sth])

beat v slovarju PONS

Prevodi za beat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za beat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

beat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to beat the tar out of sb Am inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文