put v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za put v slovarju angleščina»francoščina

put FIN → put option

II.put <part prés putting, prét, part passé put> [Brit pʊt, Am pʊt] GLAG preh.

2. put (cause to go or undergo):

glej tudi put option

I.put aside GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put aside [sth], put [sth] aside)

I.put by GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] Brit (put [sth] by, put by [sth])

I.put forward GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put forward [sth], put [sth] forward)

II.put forward GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sb] forward, put forward [sb])

II.put about GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sth] about, put about [sth])

put v slovarju PONS

Prevodi za put v slovarju angleščina»francoščina

5. put (cause to be):

put Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文