journée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za journée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

journée [ʒuʀne] SAMOST ž

1. journée (jour):

Fraze:

glej tudi Journée du patrimoine

demi-journée <pl demi-journées> [d(ə)miʒuʀne] SAMOST ž

Journée du patrimoine Info

Prevodi za journée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

journée v slovarju PONS

Prevodi za journée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

journée [ʒuʀne] SAMOST ž

demi-journée <demi-journées> [d(ə)miʒuʀne] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za journée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

journée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文