day v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za day v slovarju angleščina»francoščina

1. day (24-hour period):

2. day (until evening):

4. day (specific):

5. day (as historical period):

glej tudi week

day-to-day [Brit deɪtəˈdeɪ, Am ˌdeɪdəˈdeɪ] PRID

day v slovarju PONS

Prevodi za day v slovarju angleščina»francoščina

day Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

day iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文